Zostań Scratch Masterem 2015!

Zostań Scratch Masterem 2015!

Dodano: 2015-05-05
Autor: Rafał Bojarski

Uwaga! Przedłużamy termin nadsyłania programów w konkursie Scratch Master 2015! Rozwiązania zadań można przesyłać do 15 czerwca br. Do wygrania jest udział w półkolonii i tytuł IT Scratch Mastera 2015.

 Przypominamy treść zadania:

„Wykorzystując środowisko programistyczne Scratch napisz program, który spełnia wszystkie poniższe wytyczne:

a) uruchamia się po wciśnięciu dowolnego klawisza lub kliknięciu w zieloną chorągiewkę,

b) postać, zwana Duszkiem, po uruchomieniu programu zostaje ustawiona w punkcie x: -120 i y: -120 oraz skierowana w prawą stronę,

c) Duszek rysuje wielobok foremny o ilości boków podanych przez użytkownika, przy czym ilość boków to dowolna liczba wybrana przez użytkownika z zakresu od 3 do 9,

d) długość każdego boku, niezależnie od ilości boków, to 100 kroków,

e) program musi się dać uruchomić dowolną ilość razy, a po każdym uruchomieniu programu obszar roboczy Scratch musi zostać wyczyszczony, aby figury nie nachodziły na siebie,

f) niedopuszczalne jest wyjście Duszka poza obszar roboczy,

g) kolory pisaka, kostiumy Duszka oraz inne parametry mogą być dowolnie wybrane, z zachowaniem wytycznych z ppkt. a) – f).”

Jak wysłać rozwiązanie

1. Gotowy program należy zapisać na dysku w formie pliku ze środowiska Scratch (rozszerzenie SB2) a następnie plik ten przesłać pocztą elektroniczną na adres: ScratchMaster2015@imperiumtechniki.pl

2. W treści maila należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia uczestnika, imię i nazwisko oraz telefon opiekuna.

3. Rozwiązanie zadania należy przesłać do dnia 15 czerwca 2015 r. do godziny 12:00. Rozwiązania nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

4. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę rozwiązań przy czym ocenie zostanie poddane rozwiązanie, które zostało przysłane jako ostatnie w regulaminowym czasie.

Wygrywa ta osoba, która napisze program z wykorzystaniem jak najmniejszej liczby bloczków. Wszystkie bloczki, które wchodzą w skład innych, np. wyrażeń czy bloków kontroli będą liczone jako oddzielne bloczki.

Jeśli będzie więcej niż jedno rozwiązanie z identyczną liczbą użytych bloczków, to wygra ten kto zrobi to najszybciej.

Szczegółowy regulamin konkursu (PDF 449 KB)

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!


Powrót do listy